Hành trình mang thai được ví như một chặng đường Marathon khó nhọc kéo dài hơn 9 tháng. Vì thế, ông bố bà mẹ nào cũng muốn chuẩn bị tốt nhất để tiến đến vạch đích cuối cùng MẸ TRÒN CON VUÔNG. Theo Nghiên cứu sức khỏe sinh sản của Đại Học Hoa Kỳ: “Kiến thức dinh dưỡng rất quan trọng vì nó chiếm đến 66,9% cho một THAI KỲ NHÀN HẠ”.

[[[["field22","less_than","10"],["field22","greater_than","5"]],[["show_fields","field13"],["hide_fields","field56,field57"]],"and"],[[["field22","greater_than","10"]],[["show_fields","field57"],["hide_fields","field13,field56"]],"and"],[[["field22","less_than","5"],["field22","equal_to","5"]],[["show_fields","field56"],["hide_fields","field13,field57"]],"or"]]
1
2
3
4
5
6
7
keyboard_arrow_left
Bắt Đầu Chấm Điểmkeyboard_arrow_right